Empresa

L’any 1974 Joaquim Figa Mataró, arquitecte graduat per la Escola Tècnica Superior de la Univeristat de Navarra, inicia la seva activitat professional. Després de més de 30 anys d’activitat ininterrompuda al 2000 es forma la societat limitada figaarquitectes FGA.
FGA actua per tot Catalunya sobretot per Girona i província, i està formada per 2 arquitectes associats: Joaquim Figa Mataró, Mei Figa i Vaello i Jordi Figa i Vaello i Santiago Sols i Lúcia com a col·laboradors.
A FGA, som especialistes en àrees d’urbanisme, edificació, control de qualitat, control integral de obres, estructures, instal·lacions i assessoria jurídica. També realitzem tot tipus de certificacions energètiques en edificis nous i existents i n’estudiem les possibles millores per poder obtenir el màxim d’estalvi energètic.

Serveis

  • Projectes d’Edificació.
  • Projectes de Rehabilitació i Reforma.
  • Direcció d’Obres i Contractació.
  • Gestió del Sòl.
  • Assessoria Jurídica-Urbanistica.
  • Assessoria i Proposta Immobiliària.
  • Investigació i Desenvolupament d’Habitatges Industrialitzats.
  • Certificacions energètiques en edificis nous i existents.