Ubicació: Massanet de la Selva. Girona
Promotor: Camí de les Monges SL
Superfície: 3.643,05 m2

[+ info]
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...

El plantejament d'aquest bloc d'habitatges parteix d'una modificació del PGOU per poder donar més participació als habitatges de la zona verda. Es busca una volumetria en la que els balcons cobren certa importància. El retranqueig de la planta superior i la combinació de dos materials evita que sigui un volum massa compacte.