Ubicació: C/ Mn Constans. Banyoles. Girona
Promotor: Proimbasa
Superfície: 15.898 m2

[+ info]
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...

Amb una modificació de pla general, es va aconseguir que allò que en un principi havien de ser edificacions aïllades de xalets, passés a ser edificis plurifamiliars que tenia més lògica en l'entorn en que es trobava. Es va plantejar d'alliberar un espai davant l'equipament escolar municipal i buscar una distribució de l'edificabilitat existent en uns edificis oberts que espongessin la zona.

La proposta es va plantejar com a projecte bàsic únic a desenvolupar en fases. Es va buscar la unitat amb el material de totxo vist, sobre un sòcol de pedra i amb obertures blanques. L'alçada de l'edifici es va adaptant al carrer, passant de planta baixa més 4, a planta baixa, dos i àtic. El propi disseny va donar un major assolejament als habitatges. Es van aplicar, també les mesures d'aïllament previstes a la normativa vigent.