Ubicació: C/ JM Bohigas-Canal-Rec major. Banyoles. Girona
Promotor: Proimbasa
Superfície: 5.843,60 m2
Data finalització: en projecte

[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...