Ubicació: C/ Blanqueres. La Bisbal d’Empordà
Promotor: Edifici Bisbal Centre SL
Superfície: 1.612,92 m2
Data finalització: 2005

[+ info]
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...

9 Habitatges entre mitgeres, buscant el màxim aprofitament del sòl i amb una composició de façana amb un joc de volums per trencar la monotonia i amb la utilització de 2 materials, el monocapa i el prodema. Es van aplicar les mesures d'aïllament i estalvi energètic previstes a la normativa vigent.