Ubicació: C/ Padre Claret 41. Girona
Promotor: Pir Molina SL
Superfície: 4.536 m2

[+ info]
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...

Edifici d'habitatges situat a l'eixample de Girona, amb façana al carrer Pare Claret i dos metres de façana a la Plaça del Mercat, que davant la dificultat d'obertura de finestres, es va optar per seguir l'alineació del carrer fent una "falsa façana" i endarrerir les obertures més d'un metre, fent el mateix tractament a la mitgera. La façana al carrer Pare Claret es tracta amb aplacat de pedra. Es prenen les mesures d'aïllament i estalvi energètic previstes a la normativa vigent.