Ubicació: C/ Manel Quer 6-8. Girona
Promotor: Comunitat Propietaris
Superfície: 4.496 m2

[+ info]
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...

Amb un solar en cantonada amb dues alçades reguladores diferents, es va pensar donar un criteri unitari a tot l'edifici. Una pèrgola fa de remat a l'alçada menor que es gira també en cantonada i la següent planta fa de remat.

Es tracta l'edifici amb balustrades per donar-li més identitat pròpia, però, conscients que la proporció de forats adequada era més gran, es busca una proporció de forats que agafen dues planes i  entremitg les terrasses s'enretiren i les baranes passen a ser de vidre. Tota la façana es tracta amb un sol material de prefabricat de formigó, buscant el mínim manteniment possible. S'apliquen les mesures d'aïllament i estalvi energètic previstes a la normativa vigent.