Ubicació: C/ Muga-Freser – Ctra. Barcelona. Girona
Promotor: Promotora del Norte SL
Superfície: 11.985,27 m2
Data finalització: 2004

[+ info]
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...

Edifici d'habitatges que tanca una illa d'un nou eixample a Girona. Es va buscar la unitat de l’edifici amb el tractament de balcons amb xapa ondulada metàl·lica i diferenciant la quarta planta amb un refós i un color més fosc.

Els materials emprats són el monocapa i la xapa ondulada. Es va fer una distribució de pisos petits amb dues caixes de comunicacions des d'on es centralitzaven les instal·lacions. Es van aplicar les mesures d'aïllament i estalvi energètic previstes a la normativa vigent.