Ubicació: Jafre. Girona.
Promotor: privat
Superfície: 3.786,87 m2
Data finalització: en construcció

[+ info]
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...

Es tracta d'un projecte que havia de ser complement d'un hotel de súper luxe, ubicat al municipi de Jafre, a on s'hi havien trobat unes aigües termals de grans propietats curatives i de caudal molt considerable. El disseny venia molt donat per l'empresa que portava l'hotel "six Senses", explotadora d'hotels de luxe arreu del món. No obstant, calia adaptar-lo a la zona de l'Empordà, tal i com s'havia fet amb l'Hotel, adaptació a l'entorn quasi, com si fos un tros de poblet de comarca.

Les edificacions es desenvolupen en 4 parts:

  1. l'area de recepció, nucli circular sota una coberta de rajola, amb dependències annexes a aquesta.
  2. àrea de vestidors, desenvolupat al voltant d'un pati central.
  3. piscina termal, la part més important del centre, a part de totes les àrees de tractament, saunes, etc., que formalment es desenvolupa sota una coberta a quatre aigües al voltant del buit de la piscina i la resta amb cobertes vegetals.
  4. les àrees de tractament, petits departaments on es fan tractaments personalitzats, enllaçats a través de pèrgoles o semienterrats. El conjunt es tracta amb pedra, estucat  a la llana i fusta, i cobertes amb teula envellida per donar  l'efecte que es demanava.