Ubicació: St. Pere Pescador. Girona
Promotor: Ajuntament St. Pere Pescador
Superfície: 441,21m2
Data finalització: Juny 2008
Seleccionats 5 finalistes

[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...