Ubicació: Mata, Porqueres.   Girona
Promotor: Privat
Superfície: 307,73 m2

[+ info]
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...

Es va estudiar l'habitatge en un sol volum sota una coberta triangular inclinada, que contingués tot el programa. La planta baixa s'eleva respecte la rasant per poder accedir a la planta soterrània a través d'una rampa. S'utilitza el totxo com a material de façana, el formigó vist per la coberta i fusteria d'alumini blanca. S'apliquen les mesures d'aïllament i estalvi energètic previstos a la normativa vigent.