Ubicació: Mas Prunell.Palau.Girona
Promotor: Privat
Superfície: 300 m2

[+ info]
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...

En un solar força rectangular, però amb un desnivell respecte la rasant del carrer de pràcticament una planta. La casa es desenvolupa al nivell superior de la parcel·la, al que s'hi accedeix a través d'unes petites feixes que en forma de jardineres t'acompanyen fins a la porta d'entrada. Mentre que el nivell inferior s'utilitza per a garatge.

Es tracta de dos volums que es mesclen formant un joc de cobertes, una més regular, on hi han les habitacions i l'altra, triangular que ens permet crear un espai a doble alçada. S'utilitza l'obra vista com a material de façana amb una fusteria d'alumini color fosc. S'apliquen les mesures d'aïllament i estalvi energètic previstes a la normativa vigent.