Ubicació: Pals. Girona
Promotor: Privat
Superfície: 245 m2

[+ info]
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...

Es tracta d'un habitatge sobre un solar amb desnivell, d'un extrem a l'altre, de quasi una planta. El client volia el màxim aprofitament del jardí i permetre un espai semisoterrat com a garatge.

Es va optar per posar l'entrada de vehicles a aquest nivell més baix, d'accés directe des del carrer, mentre que l'accés peatonal es fa en un nivell entremig i l'habitatge queda a nivell del jardí. Es van crear dos volums, un d'ells en el que s'hi desenvolupa la major part del programa amb coberta plana i orientat a sud, que s'intersecciona amb un segon volum amb coberta inclinada a on s'hi ubica la cuina, a aquest darrer volum se li provoca un lleuger gir que fa que es marqui i es dignifiqui més l'entrada. S'apliquen totes les mesures d'aïllament i estalvi energètic segons la normativa vigent.