Gestions urbanístiques del 1991-1992

[+ info]
[ + amplieu]cargando...

1991-1992

  • Estudis previs a la redacció del Pla Especial de protección, ordenació o restauració del sestema Lacustre de Banyoles, per a la Direcció General d'Urbanisme.
  • Pla Especial de Protecció, ordenació i restauració de l'entorn immediat de l'Estany de Banyoles, Sector Llevant.
  • Direcció d'obres de la remodelació de l'entorn de Banyoles.