Ubicació: Girona
Promotor: Privat
Superfície: 870 m2.

[+ info]
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...

Edifici situat en un entorn de naus industrials, que busca una volumetria clara i contundent, tal i com demanaven els promotors però que es diferencia de les naus de l'entorn. Per això es va procurar fer les obertures segons les necessitats però que s'enquadren en uns marcs més grans que trenquen aquesta volumetria i busquen una proporció adequada de buits i plens.

Consta de dues plantes, aules i tallers en planta baixa i despatxos, sales i oratori a la planta primera. S'han adaptat al màxim les instal·lacions per aconseguir un manteniment el més sostenible possible. S'ha creat un dipòsit per l'aprofitament de les aigües pluvials per al rec del jardí.