Ubicació: —
Promotor: Privat
Superficie: 600 m2

[+ info]
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...

Client que havia comprat una antiga masia on s'hi podia viure de forma provisional. Després de viure-hi una temporada es va plantejar la restauració. La casa, de tres crugies perpendiculars a la façana principal, tenia una planta baixa mig soterrada, destinada al bestiar, planta a on hi havia l'habitatge i una planta altell a on hi havia el magatzem del gra.

A la crugia central de la planta baixa se l'alliberà d'una paret que separava l'escala de la sala més gran que es convertiria en estar, d'aquesta manera es millorava molt més la connexió directa entre zona de dia i de nit. A la planta primera es respectà la distribució de la sala central i les habitacions i s'incorporen els banys de manera que no donessin directament a la sala. Exteriorment es planteja que hi hagués un accés directe de la planta baixa al jardí exterior. Les masoveries exteriors, es van consolidar de manera que l'aspecte del conjunt recordava més a un petit nucli urbà que a una sola masia.