Ubicació: C/ Palco dels sastres.Vista Alegre.Girona
Promotor: Privat
Superfície: 308 m2
Data finalització: 1a fase 1990/2a fase 2002

[+ info]
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...
[ + amplieu]cargando...

Es tractava d'una antiga fàbrica de guix, situada al barri de les Pedreres, amb una excel·lent vista sobre el barri del costat Est de l’Onyar a Girona. Només es mantenia les 4 parets de tancament, una coberta totalment deficient i un pou rodó d'uns 2 metres de diàmetre i 13 o 14 metres de fondària fins arribar al carrer a on hi havia una sortida.

El concepte de la nova edificació com a habitatge, es planteja amb un volum d'obra vista que s'encaixa a la coberta existent, sense quasi tocar-la, tan sols amb el vidre. Sota la coberta, es va desenvolupant l'habitatge en tres seminivells. S'apliquen les mesures d'aïllament i estalvi energètic previstes a la normativa vigent.